Hiển thị tất cả 11 kết quả

Highlighter bao gồm các sản phẩm có khả năng phản quang tốt dưới ánh sáng tự nhiên. Nổi bật là các dòng bút đánh dấu văn bản như: Bút dạ quang Sharpie Tank Highlighter, Sharpie Clear View, Sharpie Gel, Sharpie Neon… và nhiều sản phẩm khác.