Hiển thị 1–15 của 41 kết quả

Phần lớn các sản phẩm bút lông dầu, sơn dầu của Sharpie đều sử dụng loại mực rất đậm, thấm qua giấy mỏng. Các loại bút có mực không thấm qua giấy như: Sharpie Highlighter, Pen, Peel-Off China, Water – Based,.. và một số dòng khác.